Wie werken er in onze praktijk – Logopedie Soest – Soest
Header afbeelding

Adresgegevens

Burgemeester Grothestraat 11a
3761CJ Soest

Tel: 035-6030089
E-mail: info@logopediesoest.nl

Openingstijden

Maandag: 09:00 - 18:00
Dinsdag: 09:00 - 18:00
Woensdag: 09:00 - 18:00
Donderdag: 09:00 tot- 17:00
18:00 tot- 20:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00

Corona maatregelen

In juni kunnen we weer voorzichtig gaan beginnen met het behandelen in de praktijk. Daarnaast behandelen we ook via beeldbellen.

Wie werken er in onze praktijk

Henriette Karsten-Voets

Opleiding    Logopedie-Gezondheidswetenschappen
Logopedist sinds    1984
Specialisme    Buteyko ademcursussen
Wekelijkse aanwezigheid    Maandag- dinsdag en donderdag

 

Ik heb Logopedie Soest in 1984 opgericht. Ik ben aanvankelijk alleen begonnen, maar ben al snel met andere logopedisten gaan samenwerken. Communiceren is mijn passie en graag deel ik dit geluk met anderen. Ik heb zowel met kinderen als volwassenen gewerkt die diverse hulpvragen hadden op het gebied van communicatie. In 2002 heb ik een deeltijdstudie gevolgd tot communicatietrainer op de Hogeschool Rotterdam. Ik heb daarna communicatietrainingen en workshops ‘Met plezier presenteren’ gegeven. Ook mensen die via individuele begeleiding hun persoonlijke presentatie en uitstraling willen verbeteren kunnen bij mij terecht. In 2006 ben ik afgestudeerd als Gezondheidswetenschapper aan de`Universiteit van Utrecht. Mijn Master Thesis gaat over adem en gezondheid. Ik heb me verdiept in de Buteyko methode en geef Buteyko-cursussen aan mensen met hyperventilatie en daaruit voortkomende chronische gezondheidsproblemen.

In de praktijk geef ik deze natuurlijke methodiek ook spelenderwijs door aan kinderen met chronische luchtwegproblemen of stressgerelateerde klachten. Kinderen pakken het snel op, hebben niet veel tekst en uitleg nodig en doen het gewoon omdat ze voelen dat het werkt. De gezondheidstoestand van deze kinderen verbetert hierdoor meestal snel en chronische neusverstoppingen, veelvuldige verkoudheid of astmatische klachten verminderen eerst en uiteindelijk verdwijnen deze klachten helemaal.

Volwassenen worden bewust van de impact van de adem op de gezondheid, krijgen handvatten en meetinstrumenten om mee te werken en worden begeleid met adem-ontspanningsoefeningen. Ont-spanning is de sleutel tot vooruitgang.

Konstantin Buteyko, een Russische fysicus en arts, heeft onderzoek gedaan naar de fysiologie van de adem.Hij ontdekte dat chronische, bovenmatige longventilatie ernstige gezondheidsproblemen veroorzaakt, zoals astma, COPD, en een verzwakt immuunsysteem. Ook heeft hij een methode ontwikkeld met als doel de bovenmatige longventilatie op te heffen waardoor de gezondheidstoestand normaliseert. Buteyko heeft de grondslag gelegd voor een ademtherapie, gebaseerd op biochemisch wetenschappelijk onderzoek.

Voor meer informatie over deze methode en de Vereniging van Buteyko Therapeuten (VBT) zie ook de website:

www.buteyko.nl

Geeft in deze periode cursus via internet beelbellen.

Marsha Raedt van Oldenbarnevelt

Opleiding    HBO Logopedie
Wekelijkse aanwezigheid    maandag , woensdag en donderdag

Simone van Soelen

Opleiding    HBO Logopedie
Wekelijkse aanwezigheid    dinsdag, woensdag en vrijdag

Sinds ik in 1995 de logopedieopleiding heb afgerond aan de Hogeschool Utrecht ben ik werkzaam als logopedist. Sinds 2004 werk ik bij Logopedie Soest. Mijn ervaring ligt op het gebied van spraaktaalproblemen, mondgedrag (OMFT), articulatie, adem en stem. Ik behandel kinderen en volwassenen.

Mijn speciale interesse gaat uit naar het werken met de stem. Ik heb verschillende cursussen gedaan op dit gebied o.a. een jaartraining stemexpressie, van spreken naar zingen, stemtherapie bij kinderen en Estill Voice Training. Uit ervaring weet ik wat het geeft om je stem vrijuit te kunnen gebruiken en te laten klinken. Ik zing zelf ook met veel plezier in een koor.

Regelmatig volg ik bijscholing op verschillende logopedische gebieden en ik ben aangesloten bij een kwaliteitskring.

Werkdagen: dinsdag, woensdag en vrijdag

Anja Nienhuis

Opleiding    HBO Logopedie
Wekelijkse aanwezigheid    maandag, woensdag en vrijdag

Mijn naam is Anja Nienhuis en ik heb in 2006 de opleiding Logopedie aan de Hogeschool Utrecht afgerond. Toen had ik al een werkend bestaan achter me in de automatisering en als docent Italiaans. Sinds 2007 werk ik bij Logopedie Soest.
Wat ik belangrijk vind in mijn werk als logopedist is dat we echt samen werken aan het bereiken van het doel waarvoor de cliënt komt. Respect en vertrouwen zijn voor mij sleutelwoorden.
Ik ben gespecialiseerd in het werken met:
• Volwassenen met afasie of dysartrie.
Dat kan zijn kort na een CVA maar ook als de eerste fase van revalidatie voorbij is en u weer naar het “gewone” leven bent teruggekeerd. Ik vind het belangrijk om in een gelijkwaardig en respectvol contact samen te werken aan het herstel van spraak en taal.

• Kinderen met afwijkend mondgedrag.
Door een verstopte neus, verkoudheden of oorproblemen als baby en kleuter kan het moeilijk zijn om door de neus te ademen. Dan wordt het een gewoonte om door de mond te ademen, de tong ligt dan onderin de mond en de lipspieren en tongspieren worden slap. De spraak is dan ook slap (slissen). Ook het gebruiken van een speen nadat de tanden al door zijn gekomen kan dit veroorzaken. Het verkeerde gebruik van de spieren kan leiden tot een afwijkende vorm van de kaken en/of gebit. Gelukkig is er iets aan te doen!
In de OMFT behandelingen oefenen we intensief, met ouders samen, om het evenwicht in het functioneren van de mondspieren te herstellen en weer correcte mondgewoonten aan te leren.

• Kinderen met taal- en spraakproblemen.
Ik werk graag op een speelse manier samen met het kind aan een goede uitspraak en aan betere taalvaardigheid.

• Volwassenen met slikproblemen.
Slikproblemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan na een tumor in het halsgebied of na een hersenbeschadiging, maar soms ook geleidelijk zonder duidelijke oorzaak. Door gerichte oefeningen kan vaak verbetering bereikt worden zodat slikken weer veilig is.

Ik heb de volgende nascholingen gevolgd:
– OMFT – behandeling van afwijkend mondgedrag
– Afasie – onderzoek en behandeling
– Slikstoornissen – onderzoek en behandeling
– Prompt – uitspraak met fysieke ondersteuning van de motoriek

Elisabeth Hendriks

Mijn naam is Elisabeth Hendriks- van Heijst. In 2004 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Utrecht. Na mijn afstuderen ben ik gaan werken in de praktijk van Logopedie Soest. Daar werk ik nog steeds met veel plezier. Ik behandel voornamelijk kinderen met spraak-taalproblemen. Vroegtijdig signaleren en diagnosticeren van spraak- en taalproblematiek kan stagnatie van het leerproces in het basisonderwijs voorkomen.

Ik werk vanuit de hulpvraag van de ouders/ school. Het opstellen van een behandelplan met daarin haalbare doelen is de basis om samen met ouders het behandeltraject in te gaan. Ouderbetrokkenheid is van groot belang voor het slagen van de behandeling. Het is belangrijk dat de oefeningen thuis worden herhaald, zodat het resultaat optimaal is.

Ik heb de afgelopen jaren de volgende nascholingen gevolgd:

  • Hanen-ouder cursus ‘Praten doe je met z’n tweeën’
  • Spraak Ontwikkelings Dyspraxie (SOD)
  • Stagebegeleiding
  • Preventieve Logopedie 0-6 jaar
  • Spel in de logopedie
  • Scholing Lees- en Spellingsspecialist deel 1 en 2
  • Ouderbetrokkenheid bij taaltherapie met TOLK
  • Inventief behandelen
  • Onderzoek en behandeling van fonologische spraakstoornissen

volgens Hodson&Paden

  • Communicatieve Taaltherapie voor kinderen die niet of nauwelijks spreken

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Ook ben ik lid van de kwaliteitskring om zo op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen rondom mijn vak. Tevens ben ik geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici.

Werkdagen: maandag/dinsdag/woensdag/vrijdag

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Logopedie Soest;

www.logopediesoest.nl

Marga van de Haar

Mijn naam is Marga van de Haar en ik ben sinds 2015 logopedist. Hiervoor heb ik ruim 25 jaar in het basisonderwijs gewerkt als leerkracht en Remedial Teacher. In 2015 heb ik mijn opleiding tot logopedist afgerond aan de Hanzehogeschool in Groningen. Gedurende de opleiding heb ik stage gelopen op 2 SBO scholen, bij Kentalis in Zoetermeer bij de afdeling ambulante zorg voor kinderen en jongeren met een communicatieve meervoudige beperking en bij Logopedie Soest.

Ik heb me gespecialiseerd in taal, lees- en spelling (o.a. dyslexie) problematiek. Hierbij komt het werken in het onderwijs mij goed van pas. Ook verzorg ik voorschottrainingen aan kinderen in groep 2. Dit is bedoeld om risicokleuters een betere start te laten hebben in groep 3 bij het lezen en spellen. Tevens onderzoek en behandel ik kinderen en volwassenen met luisterproblemen (voorheen auditieve verwerkingsproblemen) als Acoustic Pioneer Coach.

Ik ben tevens lid van de NVLF. (De Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie)

Marga is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Leonie Glas

In 2008 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hanzehogeschool te Groningen. Sindsdien gewerkt bij een aantal praktijken. Vanaf december 2017 in dienst bij Logopedie Soest als logopedist/stemtherapeut. 

Ik ben gespecialiseerd in de stem. Diverse stemcursussen gevolgd, waaronder Manuele Facilitatie van de Larynx (MFL) en de opleiding stemtherapeut bij Hogeschool Utrecht. Daarnaast veel ervaring met articulatie, afwijkende mondgewoonten (OMFT), adem en taal. Zowel kinderen als volwassenen behandel ik.

Met regelmaat school ik mij bij.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Werkdagen: woensdag en donderdag

Alle logopedisten werkzaam bij Logopedie Soest zijn kwaliteitsgeregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici.